Co je architektura sítě?

Alternativně označovaná jako síťový model, síťová architektura je celková struktura toho, jak je síť stanovena. Síťová architektura je běžně vytahována jako diagram pro vizuální reprezentaci celkové sítě. Dobře navržená síťová architektura pomáhá předcházet problémům v síti a dalším problémům.

Architektura, struktura sítě, podmínky sítě