Co je NetBEUI (NetBIOS Enhanced User Interface)?

Zkratka pro NetBIOS Enhanced User Interface, NetBEUI byl původně vyvinut IBM v roce 1985 jako rozšířená verze protokolu NetBIOS. NetBEUI používají síťové operační systémy jako formu komunikace s jinými počítači využívajícími stejný protokol.

Počítačové zkratky, IPX / SPX, NetBIOS, podmínky sítě, TCP / IP