Co je MOS (Metal-Oxide-Semiconductor)?

MOS může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Zkratka pro kov-oxid-polovodič, MOS je metoda vytváření tranzistorů. MOS se skládá ze tří vrstev, kovového vodiče, izolační silikonové vrstvy a polovodičové silikonové vrstvy.

2. Krátké pro matku přes rameno, viz definice MOS pro další informace.

Počítačové zkratky, termíny elektroniky, MOSFET, SOI