Co je Min?

Min může odkazovat na některý z následujících:

1. Krátké minimum, min je funkce vzorce používaná v aplikaci Microsoft Excel a dalších tabulkových procesorech k nalezení minimální hodnoty v rozsahu buněk. Například níže uvedený vzorec najde minimální hodnotu v buňkách A1 až A10. Pokud by tyto buňky měly hodnoty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, výsledek by se vrátil "1", protože je nejmenší nebo minimální hodnotou ve všech buňkách.

 = min (a1: a10) 

Tip: Pokud byste chtěli získat maximum namísto minima, měli byste použít funkci Max. Chcete-li získat průměr, měli byste použít průměrnou funkci.

2. Min .

Zkratky počítače, vzorec Excel, softwarové termíny, výrazy tabulky