Co je měřítko písma?

Měřítko písma může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Měřítko písma je alternativní termín používaný k popisu škálovatelného písma nebo vektorového písma.

2. Pokud odkazujete na tiskárnu, je měřítko fontu schopnost tiskárny, která umožňuje měřítko písma při tisku místo měřítka v dokumentu v počítači.

Písmo, velikost písma, termíny tisku, termíny typografie