Co je to deduktivní databáze?

Deduktivní databáze je databázový systém, který může učinit závěry o svých datech na základě souboru přesně definovaných pravidel a faktů. Tento typ databáze byl vyvinut pro kombinování logického programování se systémy pro správu relačních databází. Obvykle je jazykem definujícím pravidla a fakta logický programovací jazyk Datalog.

Data, data, programovací termíny