Co je to koprocesor?

Procesor pro speciální účely, který pomáhá CPU provádět speciální operace, jako jsou matematické operace, šifrování a počítačová grafika. Matematický koprocesor pomáhá s operacemi s plovoucí desetinnou čárkou a umožňuje počítači provádět složitější matematické instrukce.

Termíny CPU, FPU, GPU, matematický koprocesor