Jak získat zvuk v systému MS-DOS

Pro zvukovou kartu pracovat správně v systému MS-DOS ovladače MS-DOS musí být staženy a autoexec.bat a config.sys musí mít řádky určené v nich. Řádky v autoexec.bat mohou vypadat podobně jako:

SET SOUND = C: PROGRA ~ 1 CREATIVE CTSND

Výše uvedený řádek určuje, kde jsou umístěny ovladače zvuku. Ve výše uvedeném příkladu se jedná o umístění ovladačů zvukové karty pro kreativní laboratoře.

SET BLASTER = A220 I5 D1 H5 P330 E620 T6

Ve výše uvedeném řádku je určeno nastavení zvukové karty. Níže je uveden seznam všech důležitých nastavení a toho, co představují:

A220 = Rozsah vstupu / výstupu I5 = požadavek na přerušení

D1 = Přímý přístup do paměti

Poznámka: Výše ​​uvedená nastavení se používají u většiny zvukových karet. Pokud si nejste jisti svým nastavením při konfiguraci zvukové karty ve hře MS-DOS, doporučujeme, abyste před změnou všeho provedli výše uvedená tři nastavení.

Pokud si stále nejste jisti, jak nakonfigurovat zvukovou kartu, doporučujeme vám kontaktovat výrobce počítače nebo zobrazit stránku ovladače zvukové karty.