Není přítomen žádný pevný disk

Pokud byl počítač nedávno přemístěn nebo opraven, kabely pro pevný disk se mohly uvolnit nebo nejsou správně připojeny. Otevřete počítač a ověřte, zda jsou kabely pevného disku připojeny a správně připojeny k pevnému disku a základní desce.

Jumpery nejsou správně nastaveny

Pokud nové zařízení IDE bylo nedávno přidáno do počítače a propojky nejsou správně nastaveny, může způsobit chybovou zprávu bez pevného disku. Ověřte, zda jsou propojky na pevném disku nebo jiných zařízeních IDE správně nastaveny na Master nebo Slave .

CMOS není správně nastavena

Dnes bude většina počítačů automaticky detekovat pevný disk v paměti CMOS, ale některé počítače mohou potřebovat definovat pevný disk v paměti CMOS. Pokud pevný disk není definován v CMOS, dojde k tomuto problému.

Pokud má CMOS dostupnost pro funkci Auto Detect, hodnoty CMOS by neměly být nutné zadávat.

  • Jak zadat nastavení CMOS.
  • Specifikace pevného disku.

Hardware je špatný

Pokud byly všechny výše uvedené položky zkontrolovány a problém přetrvává, je pravděpodobné, že počítač může mít špatný hardware. Níže je krátký seznam hardwaru, který může způsobit tento problém, pokud je špatný. Doporučujeme vyměnit hardware v níže uvedeném pořadí.

  • IDE kabel.
  • Pevný disk.
  • Základní deska.