Jak odebrat další symboly v aplikaci Microsoft Word

Funkce Zobrazit vše v aplikaci Microsoft Word umožňuje zobrazit všechny značky značky formátování, například mezery, nové řádky, karty a nové odstavce v aplikaci Microsoft Word.

Nahoře je obrázek ikony sloupku, který slouží k povolení a zakázání této funkce (vypadá jako „P“) a některého z příkladů textu s každým z hlavních formátovacích symbolů. Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte na standardním panelu nástrojů ikonu Zobrazit vše nebo sloupec. Pokud tento panel nástrojů není viditelný, klepněte na položku Zobrazit, Panely nástrojů a zaškrtněte políčko Standardní.

V aplikaci Microsoft Word 2007 a novější je na kartě Domů zobrazena ikona Zobrazit vše.