Proč mám disk C a H?

Krátká odpověď je, že pevný disk v počítači je komprimován. Komprese pevného disku počítače umožňuje přizpůsobit více informací na jednotce, ale vyžaduje vytvoření oblasti (známé jako oddíl H) pro soubory, které nebudou komprimovány.

Poznámka: Jednotka H je částí pevného disku, která není komprimována.

Mohu bezpečně odstranit H?

Komprese pevného disku je obvykle trvalá, ai když je možné disk dekomprimovat, může to být nespolehlivý proces. Chcete-li mít pouze jednotku C: nebo pokud máte problémy s komprimovaným pevným diskem, doporučujeme vymazat počítač a začít znovu.