Kde mohu získat MSCD001 nebo MTMIDE01?

MSCD001 nebo MTMIDE01 nejsou soubory, ale namísto toho název spojený s ovladačem. Níže je uveden příklad toho, co lze vidět v souboru autoexec.bat nebo config.sys.

DEVICE = C: CD-ROM MITSUMI.SYS / D: MTMIDE01

Tip: / D: MTMIDE01 není ovladač, jedná se o jméno spojené s ovladačem, a když je ovladač načten, bude mu přidělen název MTMIDE01. Ve výše uvedeném příkladu je název ovladače MITSUMI.SYS.

Pokud se zobrazí chyba MSCD001 nebo MTMIDE01 nelze načíst, protože MSCDEX.EXE nebo ovladač CD-ROM chybí.