Co je WB (Write Back nebo Welcome Back)?

Zkratka pro zápis zpět, nebo Vítejte zpět, WB se běžně používá v počítačové textové komunikaci a online hraní.

User1: To je dost funny.User2: Heh yeah, AFK.User1: Ok.User2: Ok I'm back.User1: WB

Uživatel2: Thx

Podmínky chatu, CRB, herní termíny, HB