Co je Traceroute?

Traceroute je metoda odesílání paketu a trasování paketu z jeho počátečního do koncového místa a zobrazení každého z chmele, který je nutný k tomu, aby se dostal do tohoto místa. Příkladem tohoto programu je tracert používaný v systému Microsoft Windows a dalších operačních systémech.

Příklad traceroute

Níže je uveden příklad traceroute provedeného pomocí příkazového řádku příkazového řádku systému Windows a každého z chmele, které jsou vytvořeny, aby se dostali na server Computer Hope (computerhope.com). V tomto příkladu jsou na řádcích 2 a 3 adresy IPv6 a názvy hostitelů.

 tracert computerhope.com Trasa trasování do computerhope.com [2400: cb00: 2048: 1 :: 6814: 3876] více než 30 chmele: 1 1 ms 1 ms 2 ms 2601: 671: 8280: 1820: 2e85: 69ff: fe9b: 3639 2 10 ms 11 ms 9 ms pos101.sandy.ut.utah.comcast.net [2001: 558: 102: 2060 :: 1] 3 9 ms 9 ms 9 ms be-5-ar01.saltlakecity. ut.utah.comcast.net [2001: 558: 100: 22 :: 1] 4 9 ms 9 ms 9 ms 2001: 558: fe0b: a :: a 5 14 ms 9 ms 8 ms 2400: cb00: 2048: 1 :: 6814: 3876 Trasování dokončeno. 

ICMP, podmínky sítě, trasování