Co je to STP?

STP může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Stručně pro protokol Spanning Tree, STP je síťový protokol, který nejprve navrhla Radia Perlman. Vytvoří jedinou cestu přes síť, která zabrání vzniku smyček, i když existuje více cest ke stejnému cíli.

2. Zkrat pro stíněný kroucený pár, další informace naleznete v definici kabelu STP .

3. Krátký program pro testovací software, STP je plán vyvinutý jako vodítko pro testování počítačového softwaru.

BPDU, Počítačové zkratky, Podmínky sítě, Protokol, Softwarové podmínky, Spanning tree