Co je stavový řádek?

Ve spodní části okna internetového prohlížeče a mnoha oknech aplikace se nachází stavový řádek a zobrazuje aktuální stav zobrazené webové stránky nebo aplikace. Například v dřívějších verzích aplikace Internet Explorer se ukázalo, zda je stránka zabezpečená, její certifikát, co se právě načítá na stránku a webová adresa.

Níže je uveden příklad, jak vypadal stavový řádek v aplikaci Microsoft Internet Explorer.

Dnešní stavový řádek prohlížeče

Všechny nové a moderní prohlížeče odstranily stavový řádek. Informace o tom, co se načítá, se zobrazují v levém dolním rohu. Při přechodu na odkaz se v levém dolním rohu zobrazí také informace o tomto odkazu. Pokud však není nic načten nebo se na něj dívá, nic se nezobrazí. Všechny ostatní informace, které se nacházely ve stavovém řádku, například pokud je stránka bezpečná, byly v závislosti na prohlížeči přesunuty do adresního řádku nebo omniboxu.

Stavový řádek v jiných aplikacích

Některé aplikace dnes na rozdíl od internetových prohlížečů stále obsahují stavový řádek. Stavové pruhy aplikací mohou zobrazovat čísla stránek, počet slov v dokumentu nebo jiné informace o aktuálně otevřené aplikaci nebo souboru.

Například v aplikaci Word stavový řádek je umístěn v dolní části okna aplikace Word. Zobrazí aktuální číslo stránky zobrazovaného dokumentu, celkové stránky v dokumentu, počet slov v dokumentu a případné chyby kontroly pravopisu. Pokud je v dokumentu zvýrazněn text, zobrazí se počet slov ve zvýrazněné části textu. Zobrazí se také posuvník zoomu, který umožňuje uživateli přiblížit nebo oddálit dokument.

Jak lze zobrazit nebo skrýt stavový řádek v prohlížeči?

Poznámka: Všechny nové prohlížeče již nemají možnost zobrazit a skrýt stavový řádek. Níže uvedené informace platí pro uživatele, kteří stále používají starší prohlížeče.

Průzkumník Windows

Ve výchozím nastavení se zobrazí stavový řádek v Průzkumníku Windows, ale zobrazí pouze základní informace o vybraném souboru nebo složce. Chcete-li zobrazit další podrobnosti o souboru, můžete podokno Podrobnosti zapnout pomocí níže uvedených kroků.

 1. Otevřete Průzkumník Windows.
 2. Klepněte na tlačítko Zobrazit .
 3. Klepněte na možnost Podrobnosti .

Internet Explorer prohlížeč

 1. Otevřete aplikaci Internet Explorer.
 2. Klepněte na položku Zobrazit v panelu nabídek nahoře. Pokud nevidíte možnosti nabídky „Editace souboru“, stiskněte klávesu Alt.
 3. Vyberte možnost Panely nástrojů .
 4. Chcete-li zobrazit nebo skrýt stavový řádek, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Stavový řádek.

Prohlížeč Opera

Novější verze Opery již nemají úplný stavový řádek. Místo toho se v levém dolním rohu okna Opery zobrazí místní stavový pruh při přechodu na hypertextový odkaz webové stránky.

Ve starších verzích Opery lze stavový řádek zobrazit nebo skrýt podle následujících kroků.

 1. Otevřete Opera.
 2. Klepněte na nabídku Zobrazit .
 3. Chcete-li zobrazit nebo skrýt stavový řádek, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Stavový řádek.

 • Stavový řádek systému Microsoft Windows bude i nadále zakázán.

Panel Adresa, Podmínky softwaru, Stavový řádek, Hlavní panel