Co je to serverová strana?

Když jsou na serveru prováděny funkce, procedury, výpočty nebo jiné metody zpracování, jsou považovány za serverové . Naopak klientská strana je na konci uživatele. Dobrým příkladem skriptu, který se provádí na straně serveru, je nákupní košík nebo vyhledávač.

Některé programovací jazyky jsou určeny pro zpracování na straně serveru jsou ASP, PHP a Perl. Úplný seznam a další informace naleznete v definici skriptování na straně serveru.

Dnes téměř všechny webové stránky a online aplikace využívají zpracování na straně klienta na straně serveru.

Poznámka: Zpracování na straně serveru je obvykle pomalejší než na straně klienta, takže programátoři preferují programování na straně klienta, kdykoli je to možné.

Internetové termíny, JavaScript, Programovací termíny, Skriptování na straně serveru