Co je to S-výraz?

S-exprese, také známá jako sexpr nebo sexp, je způsob, jak reprezentovat vnořený seznam dat. To je zkratka pro “symbolický výraz, ” a to je obyčejně se setkává v Lisp programovacím jazyce a variantách Lisp takový jako Scheme, Racket, a Clojure. Tyto programovací jazyky používají s-výrazy, které představují počítačový program, jakož i data programu.

Například jednoduchý matematický výraz "pětinásobek součtu sedmi a tří" může být zapsán jako s-výraz s notací prefixu. V Lispu může výraz s-výraz vypadat jako příklad uvedený níže.

 (* 5 (+ 7 3)) 

Počítačové zkratky, výrazy, programovací termíny