Co je doba běhu?

Termín runtime nebo doba běhu popisuje časové období, kdy je program ve skutečnosti spuštěn na počítači. Pokud je operace počítače popsána jako "běh za běhu", stane se to během běhu programu nebo v okamžiku, kdy program začne běžet.

Programovací termíny, Runtime chyba, Softwarové termíny, Čas