Co je REPL?

Zkratka pro read-eval-print smyčku, REPL je interaktivní horní úroveň interpreter programovacího jazyka nebo shell příkazového řádku. Nabízí uživateli jednoduchou výzvu, přijímá výrazy, vyhodnocuje je a tiskne výsledek. Příklady by mohly být skořápky takový jak bash nebo csh, nebo interaktivní interpreter jazyka takový jako Python nebo Lisp.

Počítačové zkratky, tlumočník, programovací termíny