Co je RBAC?

RBAC, což znamená řízení přístupu na základě rolí, je metoda omezování přístupu uživatelů na počítačovém systému s více uživateli. Často je využíván odborníky z oblasti počítačové bezpečnosti ve společnostech s velkým počtem zaměstnanců.

V systému RBAC jsou omezení přístupu definována spíše rolí než na základě jednotlivých uživatelů. Každý uživatel spadá do kategorie určité role úlohy a úroveň přístupu této role je definována na úrovni systému. Role mohou být součástí RH (hierarchie rolí), která definuje různé úrovně zděděných omezení oprávnění.

Řízení přístupu, Počítačové akronymy, Bezpečnost počítače, Pojmy zabezpečení