Co je to Raster?

Raster může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Rastrový obrázek je formát obrazového souboru, který je definován pixelem, který má k němu přiřazeno jedno nebo více čísel. Číslo definuje umístění, velikost nebo barvu pixelů. Rastrové obrazy jsou obvykle soubory .BMP, .GIF, .JPEG, .PNG a .TIFF. Dnes jsou téměř všechny obrázky, které vidíte na internetu a obrázky pořízené digitálním fotoaparátem, rastrové obrázky.

Jednou z největších nevýhod rastrového obrazu je neschopnost měnit velikost obrázku bez toho, aby se dostaly do hry, nebo jiného typu zkreslení. Pokud máte například malý rastrový obrázek, který zvětšíte jeho velikost, dojde ke zkreslení, protože editor obrázků mění velikost každého z obrazových bodů v obraze.

Kvůli této nevýhodě bude mnoho tiskových firem, které tisknou vizitky, plakáty nebo jakýkoli jiný velký tisk, vyžadovat, aby obraz byl vektorový obraz. Vektorové obrázky se používají pro loga, grafiku a text z důvodu schopnosti měnit velikost v libovolném směru bez zkreslení.

2. Raster je čára na vnitřní straně obrazovky, která je sledována elektronovým paprskem, aby se vytvořil obraz nazvaný horizontální skenovací řádek. Tyto řádky se zobrazují na monitoru CRT nebo na obrazovce televizoru.

Bitmapa, fraktál, prokládání, neinterlaced, RAS, Rasterize, RIP, Vektorový obrázek, Podmínky videa