Co je R programovací jazyk?

R může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Programovací jazyk R je počítačový programovací jazyk a softwarové prostředí pro statistické výpočty. Statistici a horníci ho široce využívají k provádění komplexní analýzy.

R byl poprvé představen v roce 1993; vytvořil Ross Ihaka a Robert Gentleman na University of Auckland, Nový Zéland jako implementaci programovacího jazyka S. Jako S, který byl vyvinut Johnem Chambersem, zatímco on byl v Bell Labs v pozdních sedmdesátých létech, R byl vytvořen “proměnit nápady do softwaru rychle a věrně.” \ T

R je interpretovaný jazyk a jeho základní uživatelské rozhraní je příkazový řádek. Nativní datové struktury R zahrnují vektory, scalars, matice, seznamy a datové rámce, které jsou podobné tabulce v relační databázi. R provádí maticovou aritmetiku, benchmarking konkurenčně se softwarovými balíčky, jako je MATLAB.

R podporuje obecné funkce, ve kterých funkce provádí stejný obecný postup pro více typů vstupních dat. Funkce R (print) může být například předána libovolným způsobem proměnné a automaticky vyvolá správnou metodu pro tisk tohoto typu dat.

Jako takový, "Ahoj Svět" v R je velmi jednoduchý program.

 tisk ("Ahoj, svět!") 

2. Písmeno " r " je také chatslang pro "are". Například, "ru vážný" v chatu je zkratka pro "jste vážně."

Programovací jazyk, Programovací termíny