Co je to Pseudocode?

Pseudocode může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Alternativně označovaný jako p-kód, pseudocode je počítačový programovací jazyk, který se podobá obyčejné angličtině, která nemůže být zkompilovaná nebo prováděna, ale vysvětluje řešení problému.

2. P-Code je také zkratka pro zabalený kód, což je proprietární jazyk vyvinutý společností Microsoft. Pomáhá vývojářům vytvářet menší soubory DLL a soubory aplikací kompilací kódu jazyka Visual Basic a Visual C ++ do strojového kódu. Od zavedení platformy .NET se již nepoužívá P-Code společnosti Microsoft.

Počítačové zkratky .NET, Programovací termíny, Pseudomachine