Co je to výzva?

Výzva může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Výzva je text nebo symboly používané k reprezentaci připravenosti systému provést další příkaz. Výzva může být také textová reprezentace, kde je uživatel aktuálně. Například příkazový řádek systému MS-DOS nebo příkazový řádek systému Windows může vypadat jako příklad uvedený níže.

C: Windows>

Tato výzva označuje uživateli, že je aktuálně v adresáři Windows na jednotce C a počítač je připraven provést příkaz.

2. Výzva může také odkazovat na zprávu nebo okno, které se objeví, upozornit uživatele nebo požádat o potvrzení. Níže je uveden základní příklad této výzvy s dotazem, zda chce uživatel pokračovat. Stisknutím tlačítka Y nebo zadáním Ano bude pokračovat akce.

Jste si jistý, že chcete pokračovat? (Ano ne)

Pomocí JavaScriptu můžete do pole níže zadat cokoliv a kliknout na tlačítko Dotázat, abyste vytvořili výzvu s tímto textem v okně prohlížeče.

3. V relaci FTP je výzva příkazem, který povoluje a zakazuje příkaz FTP. Informace o tom, jak používat příkazy ftp nápovědy, naleznete v tématu Informace o příkazech typu prompt a další.

Příkazový řádek, Podmínky operačního systému, Option