Co je ukazatel?

Ukazatel může odkazovat na některou z následujících možností:

1.

Obecně platí, že ukazatel je termín používaný k popisu návrhu, tipu nebo nápovědy k určitému produktu nebo předmětu.

2. Když odkazujete na myš, viz ukazatel myši .

3. Když se odkazuje na programování, ukazatel obvykle odkazuje na odkaz na adresu v paměti jiné proměnné.

Termíny paměti, programovací termíny