Co je to Pin Feed?

Alternativně označované jako podávání traktoru, je podávání kolíku metodou pohybu papíru přes tiskárnu. Tiskárny s kolíkovým podavačem obsahovaly válečky nebo kola s malými kolíky, které je obklopovaly. Tento způsob přesunu papíru byl běžně nalezen na jehličkových tiskárnách s rozměrovým papírem.

Pin, podmínky tisku