Co je to fyzikální engine?

Fyzikální engine je obecně používán popisovat softwarový program, který je používán simulovat fyzikální jevy. Jeden z prvních použití motoru fyziky byl pro simulovat kde dělostřelecké skořápky by přistály na jejich váze, síle za výstřelem shellů, a úhel palby. Od té doby se také používá na pomoc při navrhování letadel a plavidel, stejně jako vozidel.

Stroj fyziky je také používán v počítačových videoherách pro simulaci různých akcí a reakcí ve hře. Na rozdíl od reálných fyzikálních motorů, ty, které se používají ve videohrách, se obecně snaží dát určitý pocit, spíše než intenzivní realismus. Jinými slovy, videohry se nezabývají simulacemi v reálném životě, stejně jako jsou o tom, že jsou percepčně správné. V první střelec hry, toto může vést k případům kde hráč je výstřel v noze a umře, místo toho jen být zraněn. Stroj fyziky je navržen tak, aby simuloval vnímání střelby a zabíjení cíle, ne tolik v tom, kde je cíl zasažen, nebo zda se jedná o smrtelnou ránu nebo zranění.

Podmínky hry, podmínky grafické karty