Co je to Peopleware?

Termín nejprve razil Peter G. Neuman v roce 1977, peopleware se odkazuje na roli lidé hrají v technologii a vývoji hardwaru nebo softwaru. Může zahrnovat různé aspekty procesu, jako je lidská interakce, programování, produktivita, týmová práce a další faktory.

Tento termín může být také označován jako humanware nebo liveware.

Hardware, hardwarové termíny, Liveware, software, softwarové podmínky, Wetware