Co je PDL (Page-Description Language)?

Zkratka pro jazyk popisu stránky, PDL je počítačový jazyk používaný s počítačovými tiskárnami, které instruují počítačovou tiskárnu, jak správně tisknout stránku odesílanou z počítače. Každý výrobce tiskárny má vlastní PDL.

Počítačové zkratky, PCL, tiskové termíny, programovací termíny