Co je to konec stránky?

Přerušení stránky nebo konec stránky je kód vložený softwarovým programem, jako je textový procesor, který oznamuje tiskovému zařízení, kde má ukončit aktuální stránku a začít další. Po vložení stránky do dokumentu je zobrazen symbol označující konec stránky nebo "konec stránky" a kurzor je umístěn na další stránce.

Tip: Chcete-li odstranit konec stránky, přesuňte kurzor na řádek Konec stránky nebo před konec stránky a stiskněte klávesu Delete na klávesnici.

Tip: Pokud tiskárna spouští novou stránku nebo tiskne prázdné stránky, na kterých by neměla, mohou být v dokumentu konce stránek. Chcete-li ověřit, že dokument neobsahuje žádné skryté konce stránek, povolte značky formátování.

Klávesa Enter, Vynucené přerušení stránky, Tvrdý návrat, Stránka, Zobrazení konce stránky, Paginace, Konec oddílu, Konec měkké stránky, Podmínky procesoru Word