Co je to stránka?

Stránka může odkazovat na některou z následujících možností:

1. V softwarových programech, například v aplikaci Microsoft Word, se stránka týká části dokumentu, která se rovná jedné vytištěné stránce informací.

2. Pokud se odkazuje na paměť počítače, stránka odkazuje na nastavené množství uložené paměti. Další informace naleznete v definici stránkování.

3. Na Internetu se stránka týká jedné webové stránky. Nyní se například díváte na stránku na Internetu.

4. Stránky jsou název textového procesoru v sadě iWork office.

Termíny paměti, režim stránky, stránkování, podmínky procesoru Word, World Wide Web