Co je OTDR?

Optický reflektometr s časovou doménou nebo OTDR je zařízení používané pro testování optického vlákna. Může být použit pro testování útlumu a celkové délky vlákna, jakož i pro účtování ztrát spoje a spojeného konektoru. OTDR pomáhá lokalizovat chyby v optickém vlákně a určit ztrátu z optického návratu, což je světlo, které je rozptýleno nebo odraženo z různých bodů ve vláknové lince.

Poznámka: Pomocí OTDR lze optické vlákno charakterizovat od doby, kdy je vyrobeno, až do doby, kdy je instalováno a spojeno.

Elektronické termíny