Co je offline?

Offline může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Termín používaný k popisu, kdy je spojení přerušeno nebo odpojeno. Pokud je zařízení offline, nemůže odesílat ani přijímat informace prostřednictvím tohoto zařízení. Pokud je například tiskárna vypnutá, je považována za offline a nemůže nic vytisknout. Tiskárna může být také offline, pokud se jedná o síťovou tiskárnu a nelze ji najít nebo pokud není datový kabel připojující tiskárnu správně připojen.

Měl bych ve svém psaní použít "offline", "off-line" nebo "off line"?

Offline by měla být vždy jedno slovo bez mezer nebo pomlček.

2. Offline je typ hry, kde uživatel není připojen k jinému počítači nebo serveru a hraje pouze s NPC.

2. Offline se používá k popisu setkání s někým tváří v tvář v reálném světě, jak je on-line.

Režim Letadlo, Herní termíny, Ghosting, Internetové podmínky, Modemové podmínky, Online