Co je zapnuto a vypnuto?

Zapnuto a Vypnuto může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Při odkazování na počítačový kód nebo elektřinu je ON označeno jako číslo „ 1 “ a OFF je číslem „ 0 “. Kombinace těchto a nul je to, co vytváří binární kód, což je to, co počítače a další elektronická zařízení používají ke komunikaci.

2. Příkaz Linux, další informace naleznete na stránce příkazů .

3. On také popisuje stav, kdy má zařízení, jako je počítač nebo smartphone, napájení a funguje; je, když nemá napájení a není možné jej provozovat.

Binární, Hardwarové podmínky, Online, Power up, XON / XOFF