Co je NPC (Non-Player Character)?

NPC může odkazovat na některý z následujících:

1. Krátký charakter pro hráče, který není hráčem, NPC nebo prodejce je charakter nebo monstrum, které hraje počítač a ne skutečná osoba. NPC pomáhá přidat život hře vytvořením umělých hráčů, z nichž každý má své vlastní schopnosti nebo osobnosti. Pokud hrajete online hru a setkáváte se s jinou postavou ovládanou člověkem, tento typ postavy se označuje jako PC.

2. NPC je zkratka, která může být použita pro netisknutelný znak .

3. NPC je jiný název pro NP-Complete .

Znak, počítačové zkratky, herní termíny, Mob, Player, PVE