Co je uzel?

Uzel může odkazovat na některou z následujících možností:

1. V datové komunikaci je uzlem jakékoli aktivní fyzické zařízení připojené k síti. Tato zařízení jsou schopna posílat, přijímat nebo předávat informace; někdy kombinace tří. Příklady uzlů zahrnují mosty, přepínače, rozbočovače a modemy k jiným počítačům, tiskárnám a serverům. Jednou z nejběžnějších forem uzlu je hostitelský počítač; často označován jako internetový uzel.

2. Termín node může také odkazovat na node.js, runtime prostředí pro aplikace na straně serveru.

Hardwarové termíny, Internet, Modem, Podmínky sítě, Tiskárna