Co je NDR?

NDR může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Zkratka pro nedestruktivní odečítání, NDR nebo NDRO je funkce, která zabraňuje vymazání dat dříve ze zdroje. Počítačový procesor například po přečtení neruší data.

2. Zkratka pro reprezentaci síťových dat, NDR je metoda DCE používaná k transformaci dat, která mají být čtena jiným CPU.

3. Zkrácený pro neaktivní, spící, být temoved, NDR je zkratka databáze a dokumentu pro soubor, záznam nebo jiná data, která musí být odstraněna, protože se již nepoužívají.

Počítačové zkratky, databázové termíny, podmínky sítě