Co je to schránka?

V aplikaci Microsoft Excel je pole Název pole nalevo od řádku vzorců, který zobrazuje buňku, která je aktuálně vybraná v tabulce. Pokud je pro buňku, která je vybrána, definován název, pole Název zobrazí název buňky. K definování názvu vybrané buňky můžete použít také pole Jméno. Obrázek ukazuje příklad pole název v aplikaci Microsoft Excel.

Tip: Při výběru více buněk se v poli Název zobrazí také počet řádků a počet aktuálně vybraných sloupců, ale pouze při stisknutém levém tlačítku myši. Jakmile se tlačítko myši uvolní, zobrazí se v levém horním poli, které je vybráno v rozsahu.

Aktivní buňka, Excel, tabulka