Co je to multiplex?

Multiplex je termín používaný v telekomunikacích a počítačových sítích pro kombinování více analogových nebo digitálních signálů do jednoho datového toku přes sdílené médium. Cílem multiplexování (také známého jako muxing ) je snížit náklady maximalizací užitečnosti drahého zdroje. Klasickým příkladem multiplexování je sdílení více než jednoho telefonního hovoru přes jeden vodič.

Multiplexing vznikl jako technika používaná v telegrafii v 1870s, a dnes je široce používán ve všech formách telekomunikací. Zařízení, které provádí multiplexování, je známo jako multiplexor nebo MUX; zařízení, které provádí reverzní operaci, se nazývá demultiplexer, DEMUX nebo DMX.

Sítě, Telekomunikace