Co je multimetr?

Alternativně označovaný jako analyzátor obvodu, multitester nebo VOM ( Volt-Ohm-Meter ), multimetr je zařízení používané k testování a měření proudu, napětí a odporu. Na obrázku je příklad digitálního multimetru. Multimetr se připojuje k obvodu pomocí dvou (červených a černých / pozitivních a negativních) sond.

Tip: Než začnete testovat jakoukoli elektrickou součástku pomocí multimetru, ujistěte se, že je systém správně uzemněn. Pokud je zásuvka uzemněna, nechte přístroj zapojený do elektrické zásuvky.

Elektronické termíny, Výkonové pojmy, Nástroje