Co je multimediální?

Jakákoli vizuální reprezentace, která má kombinaci zvuku, videa, animace nebo grafiky. Multimédia jsou obvykle zábavnější a informativnější než text. Například, tezaurus, který je v multimediálním formátu mohl mít zvuk slavných řeči místo jen přepis.

Multimediální soubor může být jakýkoliv počítačový soubor, který přehrává pouze zvuk a video, pouze zvuk nebo video. Některé příklady populárních multimediálních souborů zahrnují zvukový soubor .mp3, .mp4, video a avi a soubory wmv.

Multimediální program, multimediální aplikace nebo jakýkoli multimediální software je software, který je schopen přehrávat nebo nahrávat zvukové soubory nebo přehrávat nebo nahrávat video soubory. Například v našem dřívějším příkladu multimediálního tezauru, který hraje zvuk slavných projevů, se jedná o multimediální software.

Aby byl počítač multimediálním počítačem, musí splňovat standard MPC, se kterým se dnes setkávají všechny počítače se zvukovou kartou a grafickou kartou.

Média, MMC, MPC, Podmínky zvuku, Video termíny, Viiv