Co je Mousegrid?

Program Microsoft Windows Speech Recognition používá funkci mousegrid, která umožňuje vybrat, kam chcete pomocí hlasu kliknout. Například po vyslovení "mousegrid" překryje mřížka okno podobné obrázku uvedenému níže.

Chcete-li nasměrovat myš, na kterou chcete kliknout, řekněte číslo oblasti, na kterou chcete kliknout. Pokud bychom například chtěli kliknout na logo Počítačové naděje směrem k horní části obrazovky, mohli bychom začít slovy „1“, protože logo je v kolonce 1. Program Windows Rozpoznávání řeči by pak v této sekci dal menší mřížku . Abychom přesně upřesnili, kam chceme kliknout, museli bychom říci, jakou část mřížky a všechny podsekce, dokud není definováno přesné umístění kliknutí. Chcete-li kliknout na logo, v našem příkladu bychom řekli: „mousegrid“, „1, “ „3, “ „7, “ „6“ a poté „klikněte“.

Softwarové podmínky, rozpoznávání hlasu