Co je to Metcalfeův zákon?

Metcalfeho zákon, který vytvořil Robert Metcalfe, vynálezce sítě Ethernet, uvádí, že hodnota sítě roste o čtverec velikosti sítě. Myšlenkou tohoto zákona je, že hodnota sítě se zvyšuje s rostoucí velikostí sítě; tento zákon je často uváděn, když mluví o hodnotě Internets. Pokud má například síť 5 strojů, její hodnota by byla 25 (5 ^ 2 = 25), ale pokud by jiná síť měla 1000 strojů, její hodnota by byla 1 000 000.

Tento zákon je také považován za použitelný pro více než jen internet nebo počítačovou síť. Například softwarový produkt se může zvyšovat, když roste. Pokud má výrobek pouze 25 uživatelů, je méně pravděpodobné, že bude znám a bude používán. Pokud však stejný výrobek má 1000 uživatelů, je pravděpodobnější, že bude znám a bude používán.

Internetové termíny, Moorův zákon, Síťové podmínky