Co je to magnetické médium?

Jakékoliv paměťové médium, které využívá magnetické vzory k reprezentaci informací, je považováno za magnetické médium. Dobrým příkladem magnetického média a magnetického úložiště je pásková jednotka, disketa a pevný disk.

Nahoře je příklad čtecí / zapisovací hlavy uvnitř pevného disku. Elektromagnetická zapisovací hlava polarizuje drobné části pevného disku tak, aby lícem nahoru nebo dolů ("sever" nebo "jih") reprezentovaly binární číslice 1 nebo 0. Jakmile byla informace zapsána na pevný disk, je čtena čte hlavu, která detekuje polarizaci každé části disku, aby porozuměla datům, která byla zapsána.

Podmínky disketové mechaniky, podmínky pevného disku, média, optická média