Co je to logická brána?

Počítačový obvod, který plní logické funkce AND, NAND, NOR, NOT, OR, XNOR a XOR . Na následujícím obrázku je příkladné schéma a vysvětlení jednotlivých typů logických bran . V diagramu jsou A a B vstupní zdroje energie a Y je výstupní výkon, 1 představuje výkon nebo „zapnuto“ a 0 označuje žádný výkon nebo „vypnuto“. Například, v prvním příkladu ne brány jestliže A měl žádnou sílu, pak výstup by zapnul, a jestliže A měl sílu, výstup by se vypnul.

Elektronické termíny, tranzistor