Co je pijavice?

Termín, který se používá k popisu někoho, kdo přijímá soubory z vás nebo z jiné sdílené sítě, ale nikdy s nikým nesdílí žádný ze svých souborů. Například pijavice je každý, kdo se účastní P2P nebo torrentu, který stahuje všechny soubory, které chce, ale nikdy nesdílí žádný ze svých souborů.

Hotlink, podmínky sítě