Co je to Leach?

Výluh může odkazovat na některý z následujících:

1. V metalurgii znamená louh k získávání specifických kovů z jiných látek; obvykle jejich přeměnou na rozpustné soli ve vodném roztoku. Například zlato je vynikajícím vodičem elektřiny, což je užitečné v deskách s obvody. Vyluhování zlata z desek s plošnými spoji je tak populární proces, protože umožňuje, aby se vzácný kov mohl použít jinde.

Upozornění: Chemikálie používané při loužení jsou pro člověka toxické. Ochranné rukavice a respirátor se doporučuje, protože vystavení holé kůži nebo vdechnutí výparů může způsobit zdravotní problémy.

2. Když se odkazuje na kopírování nebo sdílení, výlukem je osoba, která kopíruje mnoho dat, ale nikdy nevrací přízeň. Například někdo, kdo stahuje videa ze služby P2P, ale nikdy nepoužívá svůj počítač ke sdílení stažených souborů nebo jiných souborů s ostatními. Některé sítě, které sdílejí soubory, mohou nastavit limity, aby zabránily vyluhování, a to tak, že umožní každému uživateli stahovat tolik souborů, pokud nebudou sdílet soubory samy.

Obvodové desky, Elektronické termíny, Troll