Co je kHz (Kilohertz)?

KHz nebo kilohertz je měření frekvence rovné 1 000 Hertzů. Kilohertz je jednotka měření střídavého proudu, audio signálů a měření bezdrátových signálů. Obvody, obvod oscilátoru dodává malé množství elektřiny krystalu každou sekundu to je změřeno v kHz, MHz, nebo GHz. “Hz” je zkratka Hertz, a “k” reprezentuje Kilo (tisíce), “M” reprezentuje Mega (milión), a “G” reprezentuje Giga (tisíc miliónů).

První CPU (centrální procesorové jednotky) fungovaly při rychlostech měřených v kHz. Například, první procesor, Intel 4004 operoval u 740 kHz. Pozdnější procesory operovaly v MHz, například, Intel Pentium procesor byl dostupný v rychlostech 60 MHz k 300 MHz. Dnešní procesory pracují v GHz. Při měření rychlosti procesoru, čím vyšší rychlost (větší číslo), tím rychleji je schopna běžet.

Mám vydělávat "k" v "kHz"?

Ne, "k" v "kHz" je vždy malá.

AC, Počítačové zkratky, termíny CPU, GHz, Měření, Megahertz, Podmínky zvuku