Co je Inetd?

Zkratka pro internetový démon služby, inetd se používá na mnoha Unixových a Unixových serverech (například operační systémy Linux nebo BSD), které poskytují různé internetové služby. Naslouchá požadavkům klientů na portech, které používají telnet, FTP a POP3. Po příchodu paketů reaguje inetd buď vytvořením nového procesu s příslušným spustitelným souborem, který má zpracovat požadavek, nebo pro jednodušší požadavky, zpracovává samotnou odpověď. Protože internetový démon služby deleguje mnoho různých požadavků na internet, je často označován jako „super-server“.

Zkratky počítače, Daemon, Internetové termíny, Unix